ศูนย์รวมกล้องวงจรปิด CCTV, ระบบควบคุมการเข้าออก Access Control, Network, Lan, Fiber Optic, etc

บริการออกแบบ วางระบบและติดตังครบวงจร หลากหลายแบรนด์ชันนำระดับโลก

ผลงานของเรา

CCTV Installation

Ma ระบบ cctv

 

บริการดูแลและบำรุงรักษา อาทิช่น อุปกรณ์ CCTV เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server (เชิร์ฟเวอร์), เครื่องลูกข่าย (Client (ไคลเอนด์) หรือ Workstation (เวิร์คสเตชั่น) ตลอดจนระบบโปรแกรมใช้งานต่างๆ (Application Software (แอพพลิเคชันชอฟต์แวร์) ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งนตลอดวลา นอกจากนี้การให้บริการ MA ยังรวมไปถึงการให้คำปรึกษากับผู้ใช้งานเกี่ยวกับการใช้งานอุปกรณ์ต่างๆในระบบ CCTV ให้ถูกต้องและปลอดภัย

 
ศูนย์รวมกล้องวงจรปิด CCTV, ระบบควบคุมการเข้าออก Access Control, Network, Lan, Fiber Optic, etc

บริการออกแบบ วางระบบและติดตังครบวงจร หลากหลายแบรนด์ชันนำระดับโลก

CCTV Installation

Ma ระบบ cctv

 

บริการดูแลและบำรุงรักษา อาทิช่น อุปกรณ์ CCTV เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server (เชิร์ฟเวอร์), เครื่องลูกข่าย (Client (ไคลเอนด์) หรือ Workstation (เวิร์คสเตชั่น) ตลอดจนระบบโปรแกรมใช้งานต่างๆ (Application Software (แอพพลิเคชันชอฟต์แวร์) ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งนตลอดวลา นอกจากนี้การให้บริการ MA ยังรวมไปถึงการให้คำปรึกษากับผู้ใช้งานเกี่ยวกับการใช้งานอุปกรณ์ต่างๆในระบบ CCTV ให้ถูกต้องและปลอดภัย