• สถานที่…โรงงานอุตสาหกรรม

• ลักษณะการติดตั้ง..งานติดตั้ง…Solar Cells เดินสาย เซ็ตระบบ

งานติดตั้ง Solar Cells เดินสาย เซ็ตระบบ
☑แผงโซล่าเซลล์ 550w
☑Huawei Inverter 100Kw
——————————————–
☑รับประกันงานติดตั้ง 2 ปี
☑Inverter รับประกัน 10ปี
☑แผงโซล่าเซลล์รับประกันการผลิตกระแสไฟ 25ปี