โปรโมชั่น!! ชุดกล้องตรวจจับอุณหภูมิร่างกาย Thermal Solution Hikvision

฿98,000.00

ชุดกล้องวัดอุณหภูมิร่างกาย, กล้องตรวจจับความร้อน, กล้องอินฟราเรดจับความร้อน, กล้องตรวจจับอุณหภูมิ, กล้องวัดอุณหภูมิร่างกาย, กล้องจับอุณหภูมิ, กล้องตรวจวัดอุณหภูมิ Thermal Solution Hikvision

(คัดกรองผู้ป่วย Covid-19)

โปรโมชั่น!! ชุดกล้องตรวจจับอุณหภูมิร่างกาย Thermal Solution Hikvision

฿98,000.00