| Examples of Works

.

.

UVGI SYSTEM

UVGI : (ultraviolet germicidal irradiation)

ระบบการใช้แสงยูวีที่มีความเข้มข้นสูงพิเศษเพื่อฆ่าและทำลาย
เชื้อโรคที่อยู่บนพื้นผิวและในอากาศ หากเชื้อโรค ได้รับปริมาณแสง UVC
ในระยะเวลาที่เพียงพอ แสงยูวีจะทะลุเข้าไปในDNA ของเชื้อโรค ทำให้
DNAเพี้ยนไปจากปรกติเชื้อโรคไม่สามารถสืบพันธุ์ต่อได้ ก็จะตายในที่สุด
ในขณะเดียวกันก็ส่งผลต่อผิวหนังและเยื่อบุตาของคนเช่นกัน

.

.

CCTV

CCTV : (closed-circuit television)

ระบบการบันทึกภาพเคลื่อนไหวด้วยกล้องวงจรปิด ซึ่งเป็นระบบสำหรับ
การใช้เพื่อการรักษาความปลอดภัย หรือใช้เพื่อการสอดส่องดูแลเหตุ
การณ์หรือสถานะการณ์ต่างๆ ที่นอกเหนือจากการรักษาความปลอดภัย

Insider System

ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552 ที่เราดำเนินกิจการมาอยู่ในวงการระบบรักษาความปลอดภัย เน็ตเวิร์ก และอุปกรณ์ไอทีต่างๆ โดยเราได้คัดสรรผลิตภัณฑ์คุณภาพสูง และปลอดภัยเพื่อให้ตอบโต้ทุกความต้องการของท่าน

เนื่องจากปัจจุบันการวางระบบรักษาความปลอดภัยภายในองค์กรและภายในครัวเรือนถือเป็นสิ่งสำคัญในการดำเนินชีวิตประจำวันเป็นอย่างมาก เนื่องด้วยเศรษฐกิจและอาชญากรรมต่างๆที่เกิดขึ้น

ดังนั้นทางบริษัทอินไซด์เดอร์ซิสเต็ม(ประเทศไทย) จึงมองเห็นช่องทางในการบริการและจัดจำหน่ายสินค้าให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า  ที่เราดำเนินกิจการมาอยู่ในวงการระบบรักษาความปลอดภัยเน็ตเวิร์ก อุปกรณ์ไอทีต่างๆ และสินค้าที่นำสมัยโดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ให้ตอบโจทย์ต่อไลฟ์สไตล์ของผู้ใช้งาน โดยเราได้คัดสรรผลิตภัณฑ์คุณภาพสูง ความปลอดภัย และความสะดวกต่อการใช้งาน เพื่อให้ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าทุกกลุ่มในปัจจุบัน

Vision & Mission

บุคลากรเป็นปัจจัยที่สำคัญในการพัฒนาองค์กรให้เป็นไปตามเป้าหมาย ดังนั้นเราจึงมีการดำเนินการในการบริหารและการพัฒนาบุคลากร เพื่อส่งเสริมความก้าวหน้า มีการพัฒนาความรู้ ความสามารถให้กับบุคลากรทั้งด้านทักษะและความรู้ ตลอดจนการให้ความสำคัญกับการรักษาสุขภาพ ความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน และยังสามารถนำความรู้ความสามารถ ไปใช้ในการพัฒนาองค์กร ตลอดจนการคัดสรรสินค้าและ บริการที่ดีเพื่อให้ลูกค้าได้รับความพึ่งพอใจสูงสุด

Policy

เรามุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญในการนำเสนอสินค้าและการบริการ เพื่อสร้างองค์กรให้เป็นผู้นำทางการนำเข้าสินค้าและตัวแทนจำหน่ายสินค้าด้านงานอุตสาหกรรม และระบบรักษาความปลอดภัย โดยมุ่งเน้นการให้บริการที่มีคุณภาพ เพื่อให้ลูกค้าพึงพอใจสูงสุด

Insidersystem (Thailand) Co., Ltd.

สามารถติดต่อเราได้ที่

บริษัท อินไซเดอร์ ซิสเต็ม (ประเทศไทย) จำกัด

41/297 ถนนนวลจันทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230

   

| Examples of Works

UVGI SYSTEM

UVGI : (ultraviolet germicidal irradiation)

หรือ ระบบการใช้แสงยูวีที่มีความเข้มข้นสูงพิเศษเพื่อฆ่าและทำลายเชื้อโรคที่อยู่บนพื้นผิวและในอากาศ หากเชื้อโรค ได้รับปริมาณแสง UVCในระยะเวลาที่เพียงพอ แสงยูวีจะทะลุเข้าไปในDNA ของเชื้อโรค ทำให้DNAเพี้ยนไปจากปรกติเชื้อโรคไม่สามารถสืบพันธุ์ต่อได้ ก็จะตายในที่สุดในขณะเดียวกันก็ส่งผลต่อผิวหนังและเยื่อบุตาของคนเช่นกัน

CCTV

CCTV : (closed-circuit television)

ระบบการบันทึกภาพเคลื่อนไหวด้วยกล้องวงจรปิด ซึ่งเป็นระบบสำหรับการใช้เพื่อการรักษาความปลอดภัย หรือใช้เพื่อการสอดส่องดูแลเหตุการณ์หรือสถานะการณ์ต่างๆ ที่นอกเหนือจากการรักษาความปลอดภัย

Insider System

ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552 ที่เราดำเนินกิจการมาอยู่ในวงการระบบรักษาความปลอดภัย เน็ตเวิร์ก และอุปกรณ์ไอทีต่างๆ โดยเราได้คัดสรรผลิตภัณฑ์คุณภาพสูง และปลอดภัยเพื่อให้ตอบโต้ทุกความต้องการของท่าน

เนื่องจากปัจจุบันการวางระบบรักษาความปลอดภัยภายในองค์กรและภายในครัวเรือนถือเป็นสิ่งสำคัญในการดำเนินชีวิตประจำวันเป็นอย่างมาก เนื่องด้วยเศรษฐกิจและอาชญากรรมต่างๆที่เกิดขึ้น

ดังนั้นทางบริษัทอินไซด์เดอร์ซิสเต็ม(ประเทศไทย) จึงมองเห็นช่องทางในการบริการและจัดจำหน่ายสินค้าให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า  ที่เราดำเนินกิจการมาอยู่ในวงการระบบรักษาความปลอดภัยเน็ตเวิร์ก อุปกรณ์ไอทีต่างๆ และสินค้าที่นำสมัยโดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ให้ตอบโจทย์ต่อไลฟ์สไตล์ของผู้ใช้งาน โดยเราได้คัดสรรผลิตภัณฑ์คุณภาพสูง ความปลอดภัย และความสะดวกต่อการใช้งาน เพื่อให้ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าทุกกลุ่มในปัจจุบัน

Vision & Mission

บุคลากรเป็นปัจจัยที่สำคัญในการพัฒนาองค์กรให้เป็นไปตามเป้าหมาย ดังนั้นเราจึงมีการดำเนินการในการบริหารและการพัฒนาบุคลากร เพื่อส่งเสริมความก้าวหน้า มีการพัฒนาความรู้ ความสามารถให้กับบุคลากรทั้งด้านทักษะและความรู้ ตลอดจนการให้ความสำคัญกับการรักษาสุขภาพ ความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน และยังสามารถนำความรู้ความสามารถ ไปใช้ในการพัฒนาองค์กร ตลอดจนการคัดสรรสินค้าและ บริการที่ดีเพื่อให้ลูกค้าได้รับความพึ่งพอใจสูงสุด

Policy

เรามุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญในการนำเสนอสินค้าและการบริการ เพื่อสร้างองค์กรให้เป็นผู้นำทางการนำเข้าสินค้าและตัวแทนจำหน่ายสินค้าด้านงานอุตสาหกรรม และระบบรักษาความปลอดภัย โดยมุ่งเน้นการให้บริการที่มีคุณภาพ เพื่อให้ลูกค้าพึงพอใจสูงสุด

Insidersystem (Thailand) Co., Ltd.

สามารถติดต่อเราได้ที่

บริษัท อินไซเดอร์ ซิสเต็ม (ประเทศไทย) จำกัด

41/297 ถนนนวลจันทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230

 

| Examples of Works

UVGI SYSTEM

UVGI : (ultraviolet germicidal irradiation)

หรือ ระบบการใช้แสงยูวีที่มีความเข้มข้นสูงพิเศษเพื่อฆ่าและทำลายเชื้อโรคที่อยู่บนพื้นผิวและในอากาศ หากเชื้อโรค ได้รับปริมาณแสงยูวีซี (uvc) ในระยะเวลาที่เพียงพอ แสงยูวีซี (uvc) จะทะลุเข้าไปใน DNA ของเชื้อโรค ทำให้ DNA เพี้ยนไปจากปกติเชื้อโรคไม่สามารถสืบพันธุ์ต่อได้ ก็จะตายในที่สุดในขณะเดียวกันก็ส่งผลต่อผิวหนังและเยื่อบุตาของคนเช่นกัน

CCTV

CCTV : (closed-circuit television)

ระบบการบันทึกภาพเคลื่อนไหวด้วยกล้องวงจรปิด ซึ่งเป็นระบบสำหรับการใช้เพื่อการรักษาความปลอดภัย หรือใช้เพื่อการสอดส่องดูแลเหตุการณ์หรือสถานะการณ์ต่างๆ ที่นอกเหนือจากการรักษาความปลอดภัย

Insider System

ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552 ที่เราดำเนินกิจการมาอยู่ในวงการระบบรักษาความปลอดภัย เน็ตเวิร์ก และอุปกรณ์ไอทีต่างๆ โดยเราได้คัดสรรผลิตภัณฑ์คุณภาพสูง และปลอดภัยเพื่อให้ตอบโต้ทุกความต้องการของท่าน

เนื่องจากปัจจุบันการวางระบบรักษาความปลอดภัยภายในองค์กรและภายในครัวเรือนถือเป็นสิ่งสำคัญในการดำเนินชีวิตประจำวันเป็นอย่างมาก เนื่องด้วยเศรษฐกิจและอาชญากรรมต่างๆที่เกิดขึ้น

ดังนั้นทางบริษัทอินไซด์เดอร์ซิสเต็ม(ประเทศไทย) จึงมองเห็นช่องทางในการบริการและจัดจำหน่ายสินค้าให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า  ที่เราดำเนินกิจการมาอยู่ในวงการระบบรักษาความปลอดภัยเน็ตเวิร์ก อุปกรณ์ไอทีต่างๆ และสินค้าที่นำสมัยโดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ให้ตอบโจทย์ต่อไลฟ์สไตล์ของผู้ใช้งาน โดยเราได้คัดสรรผลิตภัณฑ์คุณภาพสูง ความปลอดภัย และความสะดวกต่อการใช้งาน เพื่อให้ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าทุกกลุ่มในปัจจุบัน

Vision & Mission

บุคลากรเป็นปัจจัยที่สำคัญในการพัฒนาองค์กรให้เป็นไปตามเป้าหมาย ดังนั้นเราจึงมีการดำเนินการในการบริหารและการพัฒนาบุคลากร เพื่อส่งเสริมความก้าวหน้า มีการพัฒนาความรู้ ความสามารถให้กับบุคลากรทั้งด้านทักษะและความรู้ ตลอดจนการให้ความสำคัญกับการรักษาสุขภาพ ความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน และยังสามารถนำความรู้ความสามารถ ไปใช้ในการพัฒนาองค์กร ตลอดจนการคัดสรรสินค้าและ บริการที่ดีเพื่อให้ลูกค้าได้รับความพึ่งพอใจสูงสุด

Policy

เรามุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญในการนำเสนอสินค้าและการบริการ เพื่อสร้างองค์กรให้เป็นผู้นำทางการนำเข้าสินค้าและตัวแทนจำหน่ายสินค้าด้านงานอุตสาหกรรม และระบบรักษาความปลอดภัย โดยมุ่งเน้นการให้บริการที่มีคุณภาพ เพื่อให้ลูกค้าพึงพอใจสูงสุด

Insidersystem (Thailand) Co., Ltd.

สามารถติดต่อเราได้ที่

บริษัท อินไซเดอร์ ซิสเต็ม (ประเทศไทย) จำกัด

41/297 ถนนนวลจันทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230