ระบบเติมอากาศ

PM 2.5 ฝุ่นละอองขนาดเล็ก แต่ส่งผลเสียที่ใหญ่มหาศาล

สถานการณ์ในปัจจุบัน ฝุ่น PM2.5 เป็นอันตรายต่อสุขภาพมนุษย์โดยตรง โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับกลุ่มคนที่มีโรคทางเดินหายใจ เช่น โรคหอบหืด โรคเบาหวาน โรคหัวใจ และโรคปอด โดยจะส่งผลให้เกิดอาการหายใจลำบาก อาการไอ และอาการเจ็บคอ นอกจากนี้ยังสามารถส่งผลเสียต่อสุขภาพทั่วไปอย่างเห็นได้ชัดเช่น สร้างอาการอักเสบของต่อมน้ำเหลือง โรคติดเชื้อทางเดินหายใจ และอาการไม่เป็นธรรมดาเช่น การเกิดภูมิแพ้ ภูมิคุ้มกันอ่อนแอ และส่งผลต่อสุขภาพจิตใจเช่น อาการเครียด ซึ่งถ้าสูดเข้าไปเป็นเวลานาน จะส่งผลให้เกิดภาวะซึมเศร้า ภาวะวิตกกังวลได้ด้วย

ฝุ่นpm2.5

การช่วยลดฝุ่น PM2.5 ในอากาศสามารถทำได้โดยการดูแลสิ่งแวดล้อมรอบตัวเรา โดยเฉพาะเมื่อเราต้องการอยู่ในบริเวณที่มีระดับฝุ่น PM2.5 สูง เช่น ในช่วงฤดูที่มีความหนาว หรือในพื้นที่ที่มีการปล่อยมลพิษ

ซึ่งเครื่องเติมอากาศบริสุทธิ์ตอบโจทย์ สำหรับการช่วยลดจำนวนฝุ่น PM2.5 บริเวณในบ้าน ออฟฟิศ คลินิค สถานทางการแพทย หรือ อุตสาหกรรมได้เป็นอย่างดี


CLEAN AIR PLUS

ระบบเติมอากาศบริสุทธิ์/เติมแรงดันบวกผ่านการกรอง 3 ชั้น

เครื่องเติมแรงดันบวก (Positive Pressure Machine) เป็นเครื่องกลไกที่ใช้สร้างแรงดันบวกในห้องเพื่อช่วยลดการกระจายของอนุภาคที่เป็นอันตรายในอากาศ เช่น เชื้อไวรัส แบคทีเรีย ฯลฯ ทำให้อากาศภายในห้องสะอาดและปลอดภัยกว่าอากาศภายนอก

เครื่องเติมแรงดันบวกส่วนใหญ่จะมีระบบกรองอากาศภายในเพื่อป้องกันการกระจายของอนุภาคที่เป็นอันตราย รวมถึงมีหน้าจอ LCD และเซ็นเซอร์วัดค่าความดันอากาศภายในห้อง เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถตรวจสอบและควบคุมค่าแรงดันได้ตลอดเวลา

เครื่องเติมแรงดันบวกสามารถใช้งานได้ในห้องที่มีขนาดต่างๆ รวมถึงห้องปฏิบัติการและห้องคลีนรูม และมีความสามารถในการกรองอากาศต่างๆ ได้ตามต้องการของผู้ใช้งาน

กำจัดฝุ่น
PM 2.5

กำจัดเชื้อโรค
และเชื้อไวรัส

เพิ่มออกซิเจน
ในอากาศ

หลักการของเครื่องเติมแรงดันบวกในอากาศ เพื่ออากาศบริสุทธิ์

เครื่องเติมอากาศบริสุทธื์ทำการดูดอากาศจากภายนอกบ้าน เพื่อกรองอากาศให้บริสุทธิ์ก่อนเข้าบ้านด้วยกรองคุณภาพสูง และช่วยสร้างอากาศภายในบ้านให้เป็น Positive Pressure (แรงดันบวก) เพื่อให้ก๊าชคาร์บอนไดออกไซด์ถูกดันออกทางช่องว่างต่างๆ ของบ้าน เมื่ออากาศภายในบ้านเป็นแรงดันบวก มลภาวะภายนอกบ้านก็ไม่สามารถกลับเข้ามาสู่ภายในบ้านได้อีก อากาศภายในบ้านจึงมีคุณภาพดี สะอาดบริสุทธิ์ ปลอดภัยจากฝุ่น PM2.5 เชื้อโรค แบคทีเรีย และไวรัส

ระบบกรอง 3 ขั้นตอน

ระบบเติมอากาศสะอาดที่ผ่านการกรอง 3 ชั้น ได้แก่ กรองอากาศขั้นต้น กรองละเอียดและ กรองคาร์บอนจากนอกตัวบ้านเข้าไปในพื้นที่บ้านอย่างต่อเนื่อง เป็นการสร้างแรงดันบวภายในบ้าน (Positive Pressure) ด้วยพัดลมกรองอากาศที่ถูกต้อง ทำให้คุณภาพอากาศภายในที่ดีขึ้นการกำจัดอนุภาคฝุ่นในอากาศที่เป็นอันตรายและกลิ่นออกจากอากาศที่หมุนเวียนในอาคาร ด้วย Clean Air Plus ช่วยเพิ่มออกซิเจน กำจัดฝุ่น มลพิษ เชื้อโรค สารก่อภูมิแพ้ และ แบคทีเรียในอากาศได้ถึง99.999% ซึ่งช่วยลดความเสี่ยงต่อการปนเปื้อน ความดันภายในบ้านจะดันอากาศที่ปนเปื้อนผ่านช่องประตูหรือหน้าต่างและช่วยกำจัดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกภายนอกอีกด้วย

ระบบกรอง 3 ชั้นของเครื่องเติมแรงดันบวกสามารถกรองฝุ่น PM2.5 ได้ขนาดประมาณ 0.3 ไมครอน (micron) หรือมากกว่านั้น โดยภายในระบบกรองจะประกอบด้วยชั้นกรองหลายชั้นที่มีความละเอียดต่างๆ ซึ่งสามารถกรองอนุภาคขนาดเล็กได้ เช่น ชั้นกรอง HEPA ที่สามารถกรองอนุภาคขนาดถึง 0.3 ไมครอน และชั้นกรอง Pre-filter และ Carbon Filter ที่สามารถกรองอนุภาคขนาดเล็กกว่านั้นได้ด้วย ดังนั้น ระบบกรอง 3 ชั้นของเครื่องเติมแรงดันบวกสามารถกรองฝุ่น PM2.5 ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูง และช่วยลดการกระจายของอนุภาคที่เป็นอันตรายในอากาศได้มากยิ่งขึ้น

กรองอากาศขั้นต้น

กรองอากาศขั้นต้น
(Pre-Filter)

• กรองฝุ่นละเอียดอย่างมี
  ประสิทธิภาพสำหรับฝุ่น
  ขนาดเล็กมากกว่า 1 ไมครอน
• สามารถกักเก็บฝุ่นสูง
• ค่าแรงต้านหรือความดัน
  ตกคร่อมต่ำ

กรองแบบละเอียด

กรองอากาศแบบละเอียด
(Fine-Filter)

• ถูกออกแบบให้สามารถ
  ดักจับอนุภาคขนาด
  0.4 ไมครอน
• มีประสิทธิภาพมาก
  กว่า 95 % ตามมาตรฐาน
  EN779:2012
• สามารถกักเก็บฝุ่นสูง

กรองคาร์บอน

กรองคาร์บอน
(Carbon Filter)

• ประกอบด้วยถ่านชาโคล
  มากกว่า 400 กรัม ต่อ ตร.ม.
• ช่วยขจัดกลิ่นไม่พึง
  ประสงค์และมีอายุการใช้
  งานที่ยาวนาน

การเปลี่ยนไส้กรองเครื่องเติมอากาศบริสุทธิ์

กรองขั้นต้น(Pre-Filter)

กรองละเอียด(Fine-Filter)

กรองคาร์บอน(Carbon Filter)

ควรเปลี่ยนทุก 6 เดือน

(ขึ้นอยู่กับการใช้งาน)

ควรเปลี่ยนทุก 1 ปี

(ขึ้นอยู่กับการใช้งาน)

ควรเปลี่ยนทุก 6 เดือน ถึง 1 ปี

(ขึ้นอยู่กับการใช้งาน)

เครื่องเติมอากาศบริสุทธิ์ เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการสร้างและเติมอากาศที่มีคุณภาพสูงเข้าสู่สภาพแวดล้อม เช่น ห้องปิดที่ต้องการอากาศบริสุทธิ์สำหรับการทดลองทางวิทยาศาสตร์หรืออุตสาหกรรมสำหรับผลิตสารเคมีที่ต้องการอากาศบริสุทธิ์ หรือในการผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ต้องการอากาศบริสุทธิ์เพื่อป้องกันการสกปรกที่อาจส่งผลกระทบต่อการผลิต

เครื่องเติมอากาศบริสุทธิ์มักจะมีการกรองอากาศจากภายนอกเพื่อกำจัดสารพิษและฝุ่นละออง และใช้เทคโนโลยีต่างๆ เช่น การใช้กระบวนการชาร์จแบบสัมผัสหรือแบบไร้สัมผัสเพื่อกระจายอนุภาคละอองในอากาศ การใช้เทคโนโลยี UV ในการฆ่าเชื้อโรคและสารพิษในอากาศ หรือการใช้การกรองอากาศแบบ HEPA (High Efficiency Particulate Air) เพื่อกำจัดอนุภาคขนาดเล็กและสารพิษในอากาศก่อนที่จะเติมเข้าสู่ห้องปิด

โดยทั่วไปแล้ว เครื่องเติมอากาศบริสุทธิ์จะประกอบด้วยอุปกรณ์ต่างๆ เช่น ตัวกรองอากาศ HEPA, โฟโตออกซิเจนเจเนอเรเตอร์, และอุปกรณ์ส่งสัญญาณควบคุมการทำงานของระบบ

Smart Controller Sensor อุปกรณ์เซ็นเซอร์ที่มีความสามารถในการควบคุมและควบคุมระบบอัตโนมัติให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยใช้เทคโนโลยี Internet of Things (IoT) เพื่อเชื่อมต่อเซ็นเซอร์กับอินเทอร์เน็ต ทำให้สามารถควบคุมระบบได้จากระยะไกลโดยไม่ต้องอยู่ใกล้เครื่องจักรหรืออุปกรณ์ที่ต้องการควบคุม และสามารถระบุการทำงานและตั้งค่าการทำงานได้อย่างเหมาะสมตามความต้องการ นอกจากนี้ การใช้ Smart Controller Sensor ยังช่วยลดการใช้พลังงานและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของระบบด้วยการตรวจจับและวัดค่าต่างๆ อย่างเช่น อุณหภูมิ ความชื้น แรงดัน และอื่นๆ เพื่อทำการปรับสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการทำงานของระบบในแต่ละช่วงเวลา นอกจากนี้ ยังสามารถเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อสรุปผลการทำงานของระบบได้อีกด้วย

ระบบเติมอากาศ

สถานการณ์ในปัจจุบัน ฝุ่น PM2.5 เป็นอันตรายต่อสุขภาพมนุษย์โดยตรง โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับกลุ่มคนที่มีโรคทางเดินหายใจ เช่น โรคหอบหืด โรคเบาหวาน โรคหัวใจ และโรคปอด โดยจะส่งผลให้เกิดอาการหายใจลำบาก อาการไอ และอาการเจ็บคอ นอกจากนี้ยังสามารถส่งผลเสียต่อสุขภาพทั่วไปอย่างเห็นได้ชัดเช่น สร้างอาการอักเสบของต่อมน้ำเหลือง โรคติดเชื้อทางเดินหายใจ และอาการไม่เป็นธรรมดาเช่น การเกิดภูมิแพ้ ภูมิคุ้มกันอ่อนแอ และส่งผลต่อสุขภาพจิตใจเช่น อาการเครียด ซึ่งถ้าสูดเข้าไปเป็นเวลานาน จะส่งผลให้เกิดภาวะซึมเศร้า ภาวะวิตกกังวลได้ด้วย

ฝุ่นpm2.5

การช่วยลดฝุ่น PM2.5 ในอากาศสามารถทำได้โดยการดูแลสิ่งแวดล้อมรอบตัวเรา โดยเฉพาะเมื่อเราต้องการอยู่ในบริเวณที่มีระดับฝุ่น PM2.5 สูง เช่น ในช่วงฤดูที่มีความหนาว หรือในพื้นที่ที่มีการปล่อยมลพิษ

ซึ่งเครื่องเติมอากาศบริสุทธิ์ตอบโจทย์ สำหรับการช่วยลดจำนวนฝุ่น PM2.5 บริเวณในบ้าน ออฟฟิศ คลินิค สถานทางการแพทย หรือ อุตสาหกรรมได้เป็นอย่างดี


CLEAN AIR PLUS

ระบบเติมอากาศสะอาดผ่านการกรอง 3 ชั้น

เครื่องเติมแรงดันบวก (Positive Pressure Machine) เป็นเครื่องกลไกที่ใช้สร้างแรงดันบวกในห้องเพื่อช่วยลดการกระจายของอนุภาคที่เป็นอันตรายในอากาศ เช่น เชื้อไวรัส แบคทีเรีย ฯลฯ ทำให้อากาศภายในห้องสะอาดและปลอดภัยกว่าอากาศภายนอก

เครื่องเติมแรงดันบวกส่วนใหญ่จะมีระบบกรองอากาศภายในเพื่อป้องกันการกระจายของอนุภาคที่เป็นอันตราย รวมถึงมีหน้าจอ LCD และเซ็นเซอร์วัดค่าความดันอากาศภายในห้อง เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถตรวจสอบและควบคุมค่าแรงดันได้ตลอดเวลา

เครื่องเติมแรงดันบวกสามารถใช้งานได้ในห้องที่มีขนาดต่างๆ รวมถึงห้องปฏิบัติการและห้องคลีนรูม และมีความสามารถในการกรองอากาศต่างๆ ได้ตามต้องการของผู้ใช้งาน

กำจัดฝุ่น
PM 2.5

กำจัดเชื้อโรค
และเชื้อไวรัส

เพิ่มออกซิเจน
ในอากาศ

หลักการของเครื่องเติมแรงดันบวกในอากาศ เพื่ออากาศบริสุทธิ์

เครื่องเติมอากาศบริสุทธิ์ทำการดูดอากาศจากภายนอกบ้าน เพื่อกรองอากาศให้บริสุทธิ์ก่อนเข้าบ้านด้วยกรองคุณภาพสูง และช่วยสร้างอากาศภายในบ้านให้เป็น Positive Pressure (แรงดันบวก) เพื่อให้ก๊าชคาร์บอนไดออกไซด์ถูกดันออกทางช่องว่างต่างๆ ของบ้าน เมื่ออากาศภายในบ้านเป็นแรงดันบวก มลภาวะภายนอกบ้านก็ไม่สามารถกลับเข้ามาสู่ภายในบ้านได้อีก อากาศภายในบ้านจึงมีคุณภาพดี สะอาดบริสุทธิ์ ปลอดภัยจากฝุ่น PM2.5 เชื้อโรค แบคทีเรีย และไวรัส

ระบบกรอง 3 ชั้น

ระบบเติมอากาศสะอาดที่ผ่านการกรอง 3 ชั้น ได้แก่ กรองอากาศขั้นต้น กรองละเอียดและ กรองคาร์บอนจากนอกตัวบ้านเข้าไปในพื้นที่บ้านอย่างต่อเนื่อง เป็นการสร้างแรงดันบวภายในบ้าน (Positive Pressure) ด้วยพัดลมกรองอากาศที่ถูกต้อง ทำให้คุณภาพอากาศภายในที่ดีขึ้นการกำจัดอนุภาคฝุ่นในอากาศที่เป็นอันตรายและกลิ่นออกจากอากาศที่หมุนเวียนในอาคาร ด้วย Clean Air Plus ช่วยเพิ่มออกซิเจน กำจัดฝุ่น มลพิษ เชื้อโรค สารก่อภูมิแพ้ และ แบคทีเรียในอากาศได้ถึง99.999% ซึ่งช่วยลดความเสี่ยงต่อการปนเปื้อน ความดันภายในบ้านจะดันอากาศที่ปนเปื้อนผ่านช่องประตูหรือหน้าต่างและช่วยกำจัดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกภายนอกอีกด้วย

ระบบกรอง 3 ชั้นของเครื่องเติมแรงดันบวกสามารถกรองฝุ่น PM2.5 ได้ขนาดประมาณ 0.3 ไมครอน (micron) หรือมากกว่านั้น โดยภายในระบบกรองจะประกอบด้วยชั้นกรองหลายชั้นที่มีความละเอียดต่างๆ ซึ่งสามารถกรองอนุภาคขนาดเล็กได้ เช่น ชั้นกรอง HEPA ที่สามารถกรองอนุภาคขนาดถึง 0.3 ไมครอน และชั้นกรอง Pre-filter และ Carbon Filter ที่สามารถกรองอนุภาคขนาดเล็กกว่านั้นได้ด้วย ดังนั้น ระบบกรอง 3 ชั้นของเครื่องเติมแรงดันบวกสามารถกรองฝุ่น PM2.5 ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูง และช่วยลดการกระจายของอนุภาคที่เป็นอันตรายในอากาศได้มากยิ่งขึ้น

Pre-Filter

(กรองขั้นต้น)

Fine-Filter

(กรองละเอียด)

Carbon Filter

(กรองคาร์บอน)

กรองอากาศขั้นต้น

กรองคาร์บอน

  • กรองฝุ่นละเอียดอย่างมีประสิทธิภาพสำหรับฝุ่นขนาดเล็กมากกว่า 1 ไมครอน
  • สามารถกักเก็บฝุ่นสูง
  • ค่าแรงต้านหรือความดันตกคร่อมต่ำ
  • ถูกออกแบบให้สามารถดักจับอนุภาคขนาด0.4 ไมครอน
  •  มีประสิทธิภาพมากกว่า 95 % ตามมาตรฐานEN779:2012
  • สามารถกักเก็บฝุ่นสูง 
  • ประกอบด้วยถ่านชาโคลมากกว่า 400 กรัม ต่อ ตร.ม.
  • ช่วยขจัดกลิ่นไม่พึง
    ประสงค์และมีอายุการใช้งานที่ยาวนาน

ควรเปลี่ยนทุก 6 เดือน

(ขึ้นอยู่กับการใช้งาน)

ควรเปลี่ยนทุก 1 ปี

(ขึ้นอยู่กับการใช้งาน)

ควรเปลี่ยนทุก 6 เดือน ถึง 1 ปี

(ขึ้นอยู่กับการใช้งาน)