Insider System

ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552 ที่เราดำเนินกิจการมาอยู่ในวงการระบบรักษาความปลอดภัย เน็ตเวิร์ก และอุปกรณ์ไอทีต่างๆ โดยเราได้คัดสรรผลิตภัณฑ์คุณภาพสูง และปลอดภัยเพื่อให้ตอบโต้ทุกความต้องการของท่าน

เนื่องจากปัจจุบันการวางระบบรักษาความปลอดภัยภายในองค์กรและภายในครัวเรือนถือเป็นสิ่งสำคัญในการดำเนินชีวิตประจำวันเป็นอย่างมาก เนื่องด้วยเศรษฐกิจและอาชญากรรมต่างๆที่เกิดขึ้น

ดังนั้นทางบริษัทอินไซด์เดอร์ซิสเต็ม(ประเทศไทย) จึงมองเห็นช่องทางในการบริการและจัดจำหน่ายสินค้าให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า  ที่เราดำเนินกิจการมาอยู่ในวงการระบบรักษาความปลอดภัยเน็ตเวิร์ก อุปกรณ์ไอทีต่างๆ และสินค้าที่นำสมัยโดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ให้ตอบโจทย์ต่อไลฟ์สไตล์ของผู้ใช้งาน โดยเราได้คัดสรรผลิตภัณฑ์คุณภาพสูง ความปลอดภัย และความสะดวกต่อการใช้งาน เพื่อให้ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าทุกกลุ่มในปัจจุบัน

Vision & Mission

บุคลากรเป็นปัจจัยที่สำคัญในการพัฒนาองค์กรให้เป็นไปตามเป้าหมาย ดังนั้นเราจึงมีการดำเนินการในการบริหารและการพัฒนาบุคลากร เพื่อส่งเสริมความก้าวหน้า มีการพัฒนาความรู้ ความสามารถให้กับบุคลากรทั้งด้านทักษะและความรู้ ตลอดจนการให้ความสำคัญกับการรักษาสุขภาพ ความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน และยังสามารถนำความรู้ความสามารถ ไปใช้ในการพัฒนาองค์กร ตลอดจนการคัดสรรสินค้าและ บริการที่ดีเพื่อให้ลูกค้าได้รับความพึ่งพอใจสูงสุด

Policy

เรามุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญในการนำเสนอสินค้าและการบริการ เพื่อสร้างองค์กรให้เป็นผู้นำทางการนำเข้าสินค้าและตัวแทนจำหน่ายสินค้าด้านงานอุตสาหกรรม และระบบรักษาความปลอดภัย โดยมุ่งเน้นการให้บริการที่มีคุณภาพ เพื่อให้ลูกค้าพึงพอใจสูงสุด

Insidersystem (Thailand) Co., Ltd.