• สถานที่.. Shop​ ANANTA
  • ลักษณะการติดตั้ง.. ติดกล้องนับจำนวนคนเข้า-ออก​