• สถานที่จัดส่ง…บริษัท อัลเฟรสโก้ (ไทยแลนด์) จำกัด

• ลักษณะการติดตั้ง..กล้องวงจรปิด Hikvision 51 ตัว