• สถานที่..รถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน
  • ลักษณะการติดตั้ง..ติดตั้งขากล้องยึดเพดาน