• สถานที่...ฺรพ.อินทรารัตน์

• ลักษณะการติดตั้ง..กล่องอบฆ่าเชื้อ UVC ขนาด 10ลิตร