• สถานที่...ฺบริษัท วูตุงปั๊ก จำกัด

• ลักษณะการติดตั้ง..กล่องอบ UVC ฆ่าเชื้อ ขนาด 10 ลิตร