• สถานที่...ฺบริษัท ฮีโน่มอเตอร์ส เอเชีย จำกัด(เทพารักษ์)

• ลักษณะการติดตั้ง..กล้องวงจรปิด Dahua กล้องวัดอุณหภูมิ