• สถานที่...ฺสมาคมเฟ่ยโจว ประเทศไทย

• ลักษณะการติดตั้ง..กล้องวงจรปิด Hikvision 6 จุด