• สถานที่...ฺบริษัท แหลมทองค้าสัตว์ จำกัด

• ลักษณะการติดตั้ง..กล้องวงจรปิด Hi-View4G 3 จุด