• สถานที่...ฺอาคารบำรุงเมือง(ดอนเมือง)

• ลักษณะการติดตั้ง..กล้องวงจรปิด Hi-View4G 2 จุด