• สถานที่...ฺเทพารักษ์

• ลักษณะการติดตั้ง..กล้องวงจรปิด Hi-View4G 2 จุด