• สถานที่...ฺบริษัท โซลูเทค เอเซีย จำกัด

• ลักษณะการติดตั้ง..กล้องวงจรปิด Hikvision 9 จุด