• สถานที่...ฺแหลมทองโคราช

• ลักษณะการติดตั้ง..กล้องวงจรปิด Hi-View4G 2 จุด