• สถานที่...ฺCP ALL บ้านกลางเมือง

• ลักษณะการติดตั้ง..กล้องวงจรปิด Wisenet 11 จุด