• สถานที่...ฺ

• ลักษณะการติดตั้ง..กล้องวงจรปิด Hikvision ColorVU 4 จุด