• สถานที่...ฺCP ALL ชุมชนไผ่ล้อม (นครปฐม)

• ลักษณะการติดตั้ง..กล้องวงจรปิด Hikvision 11 จุด