• สถานที่...ฺCP ALL สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม กำแพงแสน

• ลักษณะการติดตั้ง..กล้องวงจรปิด Hikvision 11 จุด