• สถานที่...ฺCP All บ้านรัฐเอื้อราษ

• ลักษณะการติดตั้ง..กล้องวงจรปิด Wisenet 9 จุด