• สถานที่...ฺCentury Movie Plaza

• ลักษณะการติดตั้ง..กล้องวงจรปิด Hikvision 11 จุด