• สถานที่…สหะพืชผล​ สาขานคร​สวรรค์​

• ลักษณะการติดตั้ง..กล้องวงจรปิด Hikvision 7 จุด