• สถานที่…ปั๊มบางจาก สาขาศรีนครินทร์

• ลักษณะการติดตั้ง..กล้องวงจรปิด Uniview 26 จุด