• สถานที่…แหลมทอง เพชรเกษม 69

• ลักษณะการติดตั้ง..กล้องวงจรปิด Hi-View 2 จุด