• สถานที่…บริษัท เมืองทองฟาร์ม จำกัด

• ลักษณะการติดตั้ง..กล้องวงจรปิด Hikvision 6 จุด