• สถานที่…CPALL สาขา รามคำแหง 118 จุด3

• ลักษณะการติดตั้ง..กล้องวงจรปิด Hikvision 16 จุด