• สถานที่…CPALL สาขา บางปลา 75

• ลักษณะการติดตั้ง..กล้องวงจรปิด Hikvision 13 จุด