• สถานที่…สหะพืชผล ลิสซิ่ง สาขานคร​สวรรค์​

• ลักษณะการติดตั้ง..กล้องวงจรปิด Hikvision 10 จุด