• สถานที่…บริษัท ดีเอ็กซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด

• ลักษณะการติดตั้ง..กล้องวงจรปิด Uniview 4 จุด