• สถานที่…Century the movie plaza Sukhumvit

• ลักษณะการติดตั้ง..กล้องวงจรปิด Hikvision 12 จุด