• สถานที่…บริษัท แหลมทองผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด

• ลักษณะการติดตั้ง..กล้องวงจรปิด Hikvision 8 จุด