• สถานที่…บริษัท สวอพ เอชดี จำกัด

• ลักษณะการติดตั้ง..กล้องวงจรปิด Hikvision 8 จุด