• สถานที่…บริษัท กรีน เอ็นไวรอนเม้นท์ เทคโนโลยี่ จำกัด

• ลักษณะการติดตั้ง..กล้องวงจรปิด Uniview 9 จุด