• สถานที่…ปั๊มบางจาก สาขา ENCO

• ลักษณะการติดตั้ง..กล้องวงจรปิด Uniview 20 จุด