• สถานที่…ปั๊มบางจาก สาขา ราชพฤกษ์ 2

• ลักษณะการติดตั้ง..กล้องวงจรปิด Uniview 24 จุด