• สถานที่...ฺCPALL บางแขมนครปฐม

• ลักษณะการติดตั้ง..กล้องวงจรปิด Wisenet 12 จุด