• สถานที่…สหะพืชผล สาขา โชคชัย

• ลักษณะการติดตั้ง..กล้องวงจรปิด Hikvision 8 จุด