• สถานที่…สหะพืชผล สาขา นางรอง

• ลักษณะการติดตั้ง..กล้องวงจรปิด Hikvision 7 จุด