• สถานที่…สหะพืชผล สาขา สุรินทร์

• ลักษณะการติดตั้ง..กล้องวงจรปิด Hikvision 6 จุด