• สถานที่…สหะพืชผล สาขา ยโสธร

• ลักษณะการติดตั้ง..กล้องวงจรปิด Hikvision 6 จุด