• สถานที่…สหะพืชผล สาขา เดชอุดม

• ลักษณะการติดตั้ง..กล้องวงจรปิด Hikvision 6 จุด