• สถานที่...ฺสุริยาเบเกอรี่

• ลักษณะการติดตั้ง..กล้องวงจรปิด Hikvision 4 จุด