• สถานที่...ฺCPALL สาขา บางม่วง

• ลักษณะการติดตั้ง..กล้องวงจรปิด Hikvision 13 จุด