• สถานที่...ฺโรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์

• ลักษณะการติดตั้ง..งานติดตั้ง กล้องวัดอุณหภูมิ