• สถานที่...ฺ

• ลักษณะการติดตั้ง..ติดตั้งชุดกล้อง Thermal HIKVISION