• สถานที่...ฺรพ.นวเวช

• ลักษณะการติดตั้ง..ตู้อบฆ่าเชื้อ UVC ขนาด 48ลิตร