• สถานที่...ฺกรมฝนหลวงและการบินเกษตร

• ลักษณะการติดตั้ง..ตู้อบฆ่าเชื้อ UVC